top of page

Wie zijn wij

 

Een gezellig muzikaal clubje...

Julien ontfermt zich over de Alte Kameraden als maëstro.

Sleutelwoorden van de Alte Kameraden zijn gezelligheid en samen muziek maken. We spelen alom gekende populaire deuntjes, volksmuziek, liedjes uit de oude doos... Kortom, alles wat leuk is, en niet te moeilijk.

Op zoek naar een nieuwe hobby? Kom 's luisteren...  Heb je een accordeon ? Kom meedoen... kom gewoon af, altijd welkom op de repetitie...

We oefenen vrijdags in het lokaaltje van OC Lichtaart van 19 tot 22 uur.

Julien gebruikt verschillende ingrediënten: geweldige inzet, goed humeur en onuitputtelijk geduld.

En wat is het resultaat? Een gezellig muzikaal clubje.

Hoe het begon....

Het 50-jarig bestaan van de Accordeonclub De Verenigde Vrienden.

En kan men een gouden jubileum zomaar laten voorbijgaan? Natuurlijk niet!

Dat was de aanleiding tot het oprichten van onze club.

Om ons steentje bij te dragen voor het feest kwamen we een paar maanden voordien met enkele oud-leden bijeen.
Werk aan de winkel : adressen opzoeken, brieven schrijven, telefoneren,……
Mei 2002 ....… de eerste repetitie van de oud-leden.

De leden waren bekend, nu enkel nog een naam…
We kozen voor . . . ALTE KAMERADEN
Een nieuwe accordeonclub werd geboren.

 

bottom of page